2.1 b2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2.1 b2

tanghus (Bugzilla)
Just quickly tested the Kubuntu Beta 2 KWord an wow, it's SO much faster in
loading a file and displays the content correctly.
Well done guys!

--
Best Regards / Med venlig hilsen

  Thomas Olsen

Til uvedkommende, der læser med: Der er ingen grund til at læse min mail.
Jeg har intet at gøre med FARC, al-Jihad, al-Qaida, Hamas, Hizb al-Mujahidin
eller ETA.
Jeg har aldrig gjort Zakat, går ikke ind for Istishad, har ikke lavet en
bilbombe eller kernevåben og jeg ved dårligt nok, hvad Al Manar og бомба
betyder.
Men tak for den udviste interesse
____________________________________
koffice mailing list
[hidden email]
To unsubscribe please visit:
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/koffice