2 - Afegint suport per al valencià a les Qt

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2 - Afegint suport per al valencià a les Qt

Antoni Bella Pérez-2
  Hola llista,

  En especial: Joan i Manuel pels comentaris.

  M'han respost des del CLDR http://unicode.org/cldr/trac/ticket/10132 i he
pecat de no mirar abans el seu codi font -al web no ho indicaven-.

  Ens inviten a col·laborar-hi, i segons veig sí que caldria. Doncs hi ha
algunes dades sense confirmar. I al KDE, per exemple, les tenim al dia -crec
que gràcies a l'esforç de SoftCatalà-. ;-)

Baixar-se el repositori pel català:
svn co http://unicode.org/repos/cldr/trunk ca

o vegeu-lo des del GitHub:
https://github.com/unicode-cldr/cldr-units-full/tree/master/main

$ ls ca/common/main/ca*
ca/common/main/ca_AD.xml
ca/common/main/ca_ES.xml
ca/common/main/ca_IT.xml
ca/common/main/ca_ES_VALENCIA.xml
ca/common/main/ca_FR.xml
ca/common/main/ca.xml

  La propera passa és obrir un error a les Qt a veure què passa amb aquesta
sincronització. Ejem!

  Potser em vola quelcom. Comentaris?

  Algú pot confirmar les dades al CLDR?

  Atentament
  Toni
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2 - Afegint suport per al valencià a les Qt

Joan Montané
Hola Toni,

El dia 22 de març de 2017 a les 20:41, Antoni Bella Pérez <[hidden email]> ha escrit:

  Potser em vola quelcom. Comentaris?


Si no vaig errat, les Qt segueixen sense poder indicar el camp variant ("valencia" en el nostre cas) per a l'objecte que defineix els locales: Qlocale [1]. Sense poder indicar el camp variant al locale, poca cosa hi podem fer.


  Algú pot confirmar les dades al CLDR?

El valencià (ca-ES-valencia) és al CLDR perquè vaig sol·licitar-ho. La majoria de dades ja estan adaptades (crec recordar que la majoria eren gentilicis francès > francés). Caldria fer-ne una repassada i confirmar les dades.

Qualsevol pot fer-ho, només cal tenir compte a la "survey tool" [2]. S'hi obren finestres per a editar les dades del CLDR periòdicament. Els vots són ponderats, per exemple: Google, Apple i Microsoft compte per 5 vots. Els col·laboradors voluntaris comptem, *conjuntament*, com 1 vot.

Salut!
Joan Montané

[1] http://doc.qt.io/qt-5/qlocale.html
[2] http://cldr.unicode.org/index/survey-tool


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2 - Afegint suport per al valencià a les Qt

Antoni Bella Pérez-2

  Hola Joan,

  Pretenia treure'm feina. Ja miraré com confirmar-les.

  Atès que el ca conté totes les dades: Creus necessari que el ca_ES_valencia les repeteixi quan els mots són els mateixos? Ho dic de cara a simplificar el codi.

  Quant a les Qt veurem què ens diuen. Però que responguin.

  Primer miraré de confirmar/completar les dades al CLDR. Polir qualsevulla excusa que puguin dir-nos. Tot i que no estiguin completes sembla un bon motiu...

 Toni

On dj., març 23, 2017 at 14:35, Joan Montané
Hola Toni,

El dia 22 de març de 2017 a les 20:41, Antoni Bella Pérez <[hidden email]> ha escrit:

  Potser em vola quelcom. Comentaris?


Si no vaig errat, les Qt segueixen sense poder indicar el camp variant ("valencia" en el nostre cas) per a l'objecte que defineix els locales: Qlocale [1]. Sense poder indicar el camp variant al locale, poca cosa hi podem fer.


  Algú pot confirmar les dades al CLDR?

El valencià (ca-ES-valencia) és al CLDR perquè vaig sol·licitar-ho. La majoria de dades ja estan adaptades (crec recordar que la majoria eren gentilicis francès > francés). Caldria fer-ne una repassada i confirmar les dades.

Qualsevol pot fer-ho, només cal tenir compte a la "survey tool" [2]. S'hi obren finestres per a editar les dades del CLDR periòdicament. Els vots són ponderats, per exemple: Google, Apple i Microsoft compte per 5 vots. Els col·laboradors voluntaris comptem, *conjuntament*, com 1 vot.

Salut!
Joan Montané

[1] http://doc.qt.io/qt-5/qlocale. html

[2]
http://cldr.unicode.org/index/ survey-tool