Caiguda del web KDE Català

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Caiguda del web KDE Català

Antoni Bella Pérez-2
  Hola gent,

  Anava a fer-hi unes actualitzacions (traduir la documentació) i resulta que
no funciona.

        <http://cat.kde.org/>

  A veure quant triga. ?

  Toni
_______________________________________________
kde-i18n-ca mailing list
[hidden email]
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-ca
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Caiguda del web KDE Català

Josep Ma. Ferrer-2
El Dimarts 02 Agost 2016, a les 14:48:07, Antoni Bella Pérez va escriure:

>   Hola gent,
>
>   Anava a fer-hi unes actualitzacions (traduir la documentació) i resulta
> que no funciona.
>
> <http://cat.kde.org/>
>
>   A veure quant triga. ?
>
>   Toni
> [...]

Com a mínim fins a les 17:00:

http://status.caliu.cat/2016/07/25/manteniment-alta-tensio/

Paciència...
_______________________________________________
kde-i18n-ca mailing list
[hidden email]
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-ca