Dolphin contribuitor fix

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dolphin contribuitor fix

Viorel-Cătălin Răpițeanu
Între numele contribuitorilor ar trebui să fie virgulă, nu enter. (Testat
în versiunea beta 15.12 a lui Dolphin). +1 din partea cuiva și voi comita
fix-ul.
_______________________________________________
kde-i18n-ro mailing list
[hidden email]
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-ro