Error a kdeconnect

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Error a kdeconnect

Albert Astals Cid-3
msgctxt "sent_file_title"
msgid "Sent file to %1s"
msgstr "Envia el fitxer a %1s"

Hauria de ser "S'ha enviat el fitxer a %1s" ja que és el missatge que es
mostra quan l'enviament ha funciona, notis el Sent vs Send.

Algú ho pot corregir o voleu que ho faci jo?

Salut,
  Albert
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Error a kdeconnect

Antoni Bella Pérez-2

  Hola,

  Tant i fa, fes-ho tu mateix. Fins aquesta tarda no ho podria fer.

  Toni


On dl., maig 29, 2017 at 0:58, Albert Astals Cid
msgctxt "sent_file_title"
msgid "Sent file to %1s"
msgstr "Envia el fitxer a %1s"

Hauria de ser "S'ha enviat el fitxer a %1s" ja que és el missatge que es
mostra quan l'enviament ha funciona, notis el Sent vs Send.

Algú ho pot corregir o voleu que ho faci jo?

Salut,
  Albert
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Error a kdeconnect

Josep Ma. Ferrer-2
In reply to this post by Albert Astals Cid-3
La "s" final de la variable (%1s) és un error?

Si vols ja ho corregeixo jo.

Salutacions,

Josep Ma.

El dia 29 de maig de 2017 a les 0:58, Albert Astals Cid <[hidden email]> ha escrit:
msgctxt "sent_file_title"
msgid "Sent file to %1s"
msgstr "Envia el fitxer a %1s"

Hauria de ser "S'ha enviat el fitxer a %1s" ja que és el missatge que es
mostra quan l'enviament ha funciona, notis el Sent vs Send.

Algú ho pot corregir o voleu que ho faci jo?

Salut,
  Albert

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Error a kdeconnect

Albert Astals Cid-3
El dilluns, 29 de maig de 2017, a les 10:09:46 CEST, Josep Ma. Ferrer va
escriure:
> La "s" final de la variable (%1s) és un error?

No, és part del format.

> Si vols ja ho corregeixo jo.

Ok :)

Salut,
  Albert

>
> Salutacions,
>
> Josep Ma.
>
> El dia 29 de maig de 2017 a les 0:58, Albert Astals Cid <[hidden email]> ha
>
> escrit:
> > msgctxt "sent_file_title"
> > msgid "Sent file to %1s"
> > msgstr "Envia el fitxer a %1s"
> >
> > Hauria de ser "S'ha enviat el fitxer a %1s" ja que és el missatge que es
> > mostra quan l'enviament ha funciona, notis el Sent vs Send.
> >
> > Algú ho pot corregir o voleu que ho faci jo?
> >
> > Salut,
> >
> >   Albert