Frankeringsmaskin för KST Infoservice Kalmar AB

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Frankeringsmaskin för KST Infoservice Kalmar AB

Elsa Nobel-4

Hej,

Jag heter Elsa Nobel, och jag jobbar för <a href="http://www.se-frankeringsmaskinofferter.site/default.aspx?p=+46 480 45 87 87&amp;c=KST Infoservice Kalmar AB&amp;f=&amp;l=&amp;z=392 39&amp;e=kst@kde.org&amp;utm_source=is&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=SW11">FrankeringsmaskinOfferter som håller företag såsom KST Infoservice Kalmar AB uppdaterade med de bästa erbjudandena på frankeringsmaskiner från försäljarna.

Fördelar med en frankeringsmaskin:

  • Jämfört med priset på frimärken kan du spara betydliga summor med frankerad post. Genom att använda en frankeringsmaskin som är godkänd av Royal Mail kan du spara mellan 21% och 34% på första- och andraklasspost.
  • Med minimal övning kan alla använda en frankeringsmaskin. Frankerad post godkänns av Royal Mail och maskinen uppdaterar automatiskt kostnaderna för porto och frakt.
  • Den nya maskinen kommer skriva in och rapportera dina portokostnader, vilket gör det lättare att begära återbetalning på din deklaration.

Även om ni redan använder en frankeringsmaskin på KST Infoservice Kalmar AB så är det alltid klokt att jämföra produkten ni använder idag med någon från en annan försäljare. Betalar du för mycket? Finns det fler funktioner som erbjuds för samma, eller lägre, pris av andra försäljare? Om det är så, kan vår hemsida visa dig vilka högkvalitativa frankeringsmaskiner som erbjuds, till de bästa priserna.

Följande information kommer behövas för att sammanställa en <a href="http://www.se-frankeringsmaskinofferter.site/default.aspx?p=+46 480 45 87 87&amp;c=KST Infoservice Kalmar AB&amp;f=&amp;l=&amp;z=392 39&amp;e=kst@kde.org&amp;utm_source=is&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=SW11">offert eller ett förslag:

  • Ditt fullständiga namn
  • Företagsnamn
  • Telefonnummer
  • Postkod

Jag rekommenderar att du kollar in <a href="http://www.se-frankeringsmaskinofferter.site/default.aspx?p=+46 480 45 87 87&amp;c=KST Infoservice Kalmar AB&amp;f=&amp;l=&amp;z=392 39&amp;e=kst@kde.org&amp;utm_source=is&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=SW11">FrankeringsmaskinOfferter idag.

Med vänliga hälsningar,
Elsa Nobel
[hidden email]<a href="http://www.se-FrankeringsmaskinOfferter.site/default.aspx?p=+46 480 45 87 87&amp;c=KST Infoservice Kalmar AB&amp;f=&amp;l=&amp;z=392 39&amp;e=kst@kde.org&amp;utm_source=is&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=SW11">
www.<a href="http://www.se-frankeringsmaskinofferter.site/default.aspx?p=+46 480 45 87 87&amp;c=KST Infoservice Kalmar AB&amp;f=&amp;l=&amp;z=392 39&amp;e=kst@kde.org&amp;utm_source=is&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=SW11">se-FrankeringsmaskinOfferter.site


Klik hier om u uit te schrijven