Fwd: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)

Josep Ma. Ferrer-2
Hola a tothom,

Jo estic per l'opció "a". Com ho veieu?


---------- Forwarded message ----------
From: "Luigi Toscano" <[hidden email]>
Date: Jul 14, 2017 23:06
Subject: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)
To: "KDE i18n-doc" <[hidden email]>
Cc:

Hi all,

hoping to discuss about this in person during the Akademy (see the other
email: when is it better to book a BoF?), I have a question about the
structure of the translations file on the Subversion repository.

Right now the structure follow the old modules:

<lang>
--> <messages/docmessages/docs/etc>
-----> <module>
--------> <po files of all repository in the module>

where module is kdegraphics, extragear-multimedia, kde-workspace, frameworks, etc.

This structure comes from the times when the modules were the basic unit of work.
Nowadays each program is more independent, and this structure does not allow
to distinguish which translations belong to which repository (see the big
bucket which is kde-workspace aka Plasma). Also it complicates a bit the
maintenance when a repositories moves from one logical module to another.

The advantage is that it provides some grouping that can help us to divide the
work and prioritize it.

Now, let's consider this structure instead:
<lang>
--> <messages/docmessages/docs/etc>
-----> <repository name>
--------> <po files of the repository>

where repository is kconfig, okular, kile, etc

The question is: would this structure be acceptable for you? Please consider
the following answers, and it would be nice to have answers from a relevant
group of languages :)

a) I don't care, fine by me/my language team, I can get the logical module
from sysadmin/repo-metadata.git;
b) yes, but in our team we need to see some structure, like which set of
repositories are shipped together, but if the website shows this it's fine;
c) absolutely not, our team need the current structure because <please write a
reason>;
d) other (please write a reason);

Now up to you!

Ciao
--
Luigi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)

Josep Ma. Ferrer-2
Perdò, pel nostre equip crec que és millor l'opció "b".

Com ho veieu vosaltres?

Salutacions,

Josep Ma.

On Jul 15, 2017 12:43, "Josep Ma. Ferrer" <[hidden email]> wrote:
Hola a tothom,

Jo estic per l'opció "a". Com ho veieu?


---------- Forwarded message ----------
From: "Luigi Toscano" <[hidden email]>
Date: Jul 14, 2017 23:06
Subject: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)
To: "KDE i18n-doc" <[hidden email]>
Cc:

Hi all,

hoping to discuss about this in person during the Akademy (see the other
email: when is it better to book a BoF?), I have a question about the
structure of the translations file on the Subversion repository.

Right now the structure follow the old modules:

<lang>
--> <messages/docmessages/docs/etc>
-----> <module>
--------> <po files of all repository in the module>

where module is kdegraphics, extragear-multimedia, kde-workspace, frameworks, etc.

This structure comes from the times when the modules were the basic unit of work.
Nowadays each program is more independent, and this structure does not allow
to distinguish which translations belong to which repository (see the big
bucket which is kde-workspace aka Plasma). Also it complicates a bit the
maintenance when a repositories moves from one logical module to another.

The advantage is that it provides some grouping that can help us to divide the
work and prioritize it.

Now, let's consider this structure instead:
<lang>
--> <messages/docmessages/docs/etc>
-----> <repository name>
--------> <po files of the repository>

where repository is kconfig, okular, kile, etc

The question is: would this structure be acceptable for you? Please consider
the following answers, and it would be nice to have answers from a relevant
group of languages :)

a) I don't care, fine by me/my language team, I can get the logical module
from sysadmin/repo-metadata.git;
b) yes, but in our team we need to see some structure, like which set of
repositories are shipped together, but if the website shows this it's fine;
c) absolutely not, our team need the current structure because <please write a
reason>;
d) other (please write a reason);

Now up to you!

Ciao
--
Luigi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)

Antoni Bella Pérez-2
El dissabte, 15 de juliol de 2017, a les 15:12:45 CEST, Josep Ma. Ferrer va
escriure:
> Perdò, pel nostre equip crec que és millor l'opció "b".
>
> Com ho veieu vosaltres?

  Hola,

  Just mirava d'entendre-ho. Crec que la b) podent emprar commits directes al
svn estaria bé i els scripts de manteniment podrien sobreviure.

  Ara mateix tan sols som dos traductors en actiu i gaires passes que depenen
d'una sola persona només allargaran el període temporal dedicat.

RESUM:
  Si només es tracta de posar les traduccions Kate, Kdesvn, KStars en mòduls
separats, hi estic 100% d'acord. La resta ho veurem, potser seria útil de cara
a col·laboradors puntuals.

  Atentament
  Toni

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)

Orestes Mas-2
In reply to this post by Josep Ma. Ferrer-2
On 15/07/17 15:12, Josep Ma. Ferrer wrote:
Perdò, pel nostre equip crec que és millor l'opció "b".

Com ho veieu vosaltres?

Salutacions,

Josep Ma.

Penso que tenir les traduccions agrupades en mòduls tenia 2 avantatges per nosaltres:

    1) Ajudava a afitar la tasca. En el meu cas encarregar-me del kdeedu em permetia tenir un horitzó temporal de finalització.

    2) Ajudava a la coherència, ja que fer conjuntament totes les aplicacions del mòdul d'educació implicava aplicar les mateixes decisions de traducció a diversos llocs.

De tota manera, ben mirat, tampoc no són avantatges tan importants ja que les traduccions haurien de ser coherents per tot el KDE, i no només en un mòdul. D'altra banda, tenir les aplicacions com a fites en lloc dels mòduls és una opció igualment vàlida (i de mida més raonable, possiblement).

Per tant, sóc de l'opinió que si fan algun canvi ja ens adaptarem. Com dius tu, Josep Maria, l'opció "b" sembla la millor, passa que no l'he acabada d'entendre. Diuen de mostrar només l'estructura de mòduls al web?

Però vaja, ja fa algun temps que no faig traduccions de KDE [*], per la qual cosa feu el que més convingui.

Orestes.


[*] Tanmateix, contràriament al que diu el Toni, encara em considero membre "actiu" tot i que tinc poc temps i quan he anat a veure si calia fer quelcom m'he trobat sempre amb el 100% fet (excepte playground), per la qual cosa no he pogut contribuir. Sou massa màquines.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Structure of translation files on Subversion (question for all teams)

Antoni Bella Pérez-2

  Hola Orestes i demés de la llista,

  Cert que ara alguns esteu responent les consultes i potser hi treballeu en d'altres aspectes. Com a comunitat ho veig com una lloança per a cadascun.

  En el meu esforç per entendre tot el que volen fer només he parlat de manteniment i traducció del front que tenim al KF5 per tenir-ho tot al 100 %. Aquest era el meu arbre ;-)

  Jo mateix he estat fora un temps. I en el meu cas no podia atendre res de res. Potser miradetes des d'una biblioteca pública o un ciber.

  Atentament
  Toni


On dl., jul. 17, 2017 at 23:45, Orestes Mas
On 15/07/17 15:12, Josep Ma. Ferrer wrote:

Perdò, pel nostre equip crec que és millor l'opció "b".

Com ho veieu vosaltres?

Salutacions,

Josep Ma.

Penso que tenir les traduccions agrupades en mòduls tenia 2 avantatges per nosaltres:

    1) Ajudava a afitar la tasca. En el meu cas encarregar-me del kdeedu em permetia tenir un horitzó temporal de finalització.

    2) Ajudava a la coherència, ja que fer conjuntament totes les aplicacions del mòdul d'educació implicava aplicar les mateixes decisions de traducció a diversos llocs.

De tota manera, ben mirat, tampoc no són avantatges tan importants ja que les traduccions haurien de ser coherents per tot el KDE, i no només en un mòdul. D'altra banda, tenir les aplicacions com a fites en lloc dels mòduls és una opció igualment vàlida (i de mida més raonable, possiblement).

Per tant, sóc de l'opinió que si fan algun canvi ja ens adaptarem. Com dius tu, Josep Maria, l'opció "b" sembla la millor, passa que no l'he acabada d'entendre. Diuen de mostrar només l'estructura de mòduls al web?

Però vaja, ja fa algun temps que no faig traduccions de KDE [*], per la qual cosa feu el que més convingui.

Orestes.


[*] Tanmateix, contràriament al que diu el Toni, encara em considero membre "actiu" tot i que tinc poc temps i quan he anat a veure si calia fer quelcom m'he trobat sempre amb el 100% fet (excepte playground), per la qual cosa no he pogut contribuir. Sou massa màquines.