GComprit-qt

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

GComprit-qt

Jan Boon
LS

Hoe wordt nu het kleine aantal woorden in:

./src/activities/imageid/resource/board2.json
./src/activities/imageid/resource/board1.json

opgelost? Ik heb niet voldoende rechten voor:

svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kf5/nl/messages/playground-edu

Met vriendelijke groet Jan Boon.

_______________________________________________
Kde-i18n-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GComprit-qt

Freek de Kruijf
Op woensdag 31 december 2014 14:38:57 schreef Jan Boon:

> LS
>
> Hoe wordt nu het kleine aantal woorden in:
>
> ./src/activities/imageid/resource/board2.json
> ./src/activities/imageid/resource/board1.json
>
> opgelost? Ik heb niet voldoende rechten voor:
>
> svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kf5/nl/messages/playground-edu
>
> Met vriendelijke groet Jan Boon.

Het enige bestand in l10n-kf5/nl/messages/playground-edu is gcompris_qt.po.
Dat bestand bevat geen onvertaalde "messages" meer.
Het originele bestand, een .pot bestand, komt uit l10n-
kf5/templates/messages/playground-edu en is daar het enige bestand.

--
vr.gr.

Freek de Kruijf

_______________________________________________
Kde-i18n-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GComprit-qt

Jan Boon
Dat wist ik. Ik dacht dat Bruno nog een qml-zou maken. Die twee
activiteiten blijven dus onvertaald.

On 31-12-14 15:50, Freek de Kruijf wrote:

> Op woensdag 31 december 2014 14:38:57 schreef Jan Boon:
>> LS
>>
>> Hoe wordt nu het kleine aantal woorden in:
>>
>> ./src/activities/imageid/resource/board2.json
>> ./src/activities/imageid/resource/board1.json
>>
>> opgelost? Ik heb niet voldoende rechten voor:
>>
>> svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kf5/nl/messages/playground-edu
>>
>> Met vriendelijke groet Jan Boon.
> Het enige bestand in l10n-kf5/nl/messages/playground-edu is gcompris_qt.po.
> Dat bestand bevat geen onvertaalde "messages" meer.
> Het originele bestand, een .pot bestand, komt uit l10n-
> kf5/templates/messages/playground-edu en is daar het enige bestand.
>

_______________________________________________
Kde-i18n-nl mailing list
[hidden email]
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-nl