Marble a android, typo

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marble a android, typo

Antoni Bella Pérez-2

  Hola llista,

  Acabo de veure el bé que ha quedat la versió 1.0 i demano canviar el següent:

  codi fonts obert -> codi font obert

  He afegit una captura de pantalla i faig ressenya que la veu és de màquina i en anglès. A veure si algú s'assabenta de com i quan les desenvoluparan.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marble a android, typo

Josep Ma. Ferrer-2
Si trobes qualsevol errada, no hi ha cap probelma en que la solucionis.

Josep Ma.

El dia 28 de novembre de 2016, 0:10, Antoni Bella pérez <[hidden email]> ha escrit:

  Hola llista,

  Acabo de veure el bé que ha quedat la versió 1.0 i demano canviar el següent:

  codi fonts obert -> codi font obert

  He afegit una captura de pantalla i faig ressenya que la veu és de màquina i en anglès. A veure si algú s'assabenta de com i quan les desenvoluparan.