Pausar no, fer una pausa [ajuda]

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pausar no, fer una pausa [ajuda]

Antoni Bella Pérez-2

 

Hola llista,

 

Fa temps que estem treballant sobre els Quality Reports de SoftCatalà i em trobo amb un dilema que crec poder solucionar de la següent manera.

 

<https://www.softcatala.org/recursos/memories.html>

 

Es tracta de que el verb pausar. No existeix. Com bé ens indiquen aquestes regles:

 

Regla: CA_SIMPLE_REPLACE_VERBS

 

Missatge: Verb incorrecte.

Suggeriments: aturar; interrompre; parar

...lla de selecció per reproduir un flux o pausar el que esteu veient. En un flux de tele...

 

Pology

[nota] regla [id=t-sc-pause] ==> «Pausar» no existeix com a verb.

 

Faig una cerca:

pause (anglès) pausar (català) tots (projectes) 10 resultats.

<https://www.softcatala.org/recursos/web_search.py?source=pause&target=pausar&project=tots>

 

Proposo emprar la forma «_fer una pausa_», i així no perdem l'enteniment dintre del context.

 

Atentament

Toni

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pausar no, fer una pausa [ajuda]

Josep Ma. Ferrer-2
El dimecres, 24 de gener de 2018, a les 11:32:08 CET, Antoni Bella Pérez va
escriure:

>   Hola llista,
>
>   Fa temps que estem treballant sobre els Quality Reports de SoftCatalà i em
> trobo amb un dilema que crec poder solucionar de la següent manera.
>
> <https://www.softcatala.org/recursos/memories.html>
>
>   Es tracta de que el verb pausar. No existeix. Com bé ens indiquen aquestes
> regles:
>
> Regla: CA_SIMPLE_REPLACE_VERBS
>
> Missatge: Verb incorrecte.
> Suggeriments: aturar; interrompre; parar
> ...lla de selecció per reproduir un flux o pausar el que esteu veient. En un
> flux de tele...
>
> Pology
> [nota] regla [id=t-sc-pause] ==> «Pausar» no existeix com a verb.
>
>   Faig una cerca:
> pause (anglès) pausar (català) tots (projectes) 10 resultats.
> <https://www.softcatala.org/recursos/web_search.py?
> source=pause&target=pausar&project=tots>
>
>   Proposo emprar la forma «_fer una pausa_», i així no perdem l'enteniment
> dintre del context.
>
>   Atentament
>   Toni

Totalment d'acord amb eliminar "pausar" com a verb.

Ara bé, «fer una pausa» serveix per indicar que hi ha una interrupció
momentània [1] especialment que es fa parlant, llegint; o bé en una activitat.

I aquesta proposta no sempre s'escau. Estic pensant en un reproductor musical
(p. ex. Juk o Amarok), en aquest casos seria millor «posar en pausa» el
reproductor o directament «pausa» si hi ha poc espai.

Per tant, m'agradaria ampliar la teva proposta amb aquests matisos:

a) «fer una pausa» quan l'usuari interromp momentàniament el que està fent
(faig una pausa per a berenar)

b) «posar en pausa» quan l'usuari interromp la reproducció o la gravació d'un
àudio, vídeo, etc. (poso en pausa la reproducció de la cançó)

c) «pausa» com a versió curta de la "b)" anterior.

Les memòries de SoftCatalà contemplen els usos anteriors [2], més una
derivació del "c)" que és «en pausa».

Salutacions,

Josep Ma.


[1] https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=pausa&operEntrada=0 

[2] https://www.softcatala.org/recursos/web_search.py?
source=pause&target=&project=tots
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pausar no, fer una pausa [ajuda]

Antoni Bella Pérez-2
+1


On dc., gen. 24, 2018 at 20:50, Josep Ma. Ferrer
El dimecres, 24 de gener de 2018, a les 11:32:08 CET, Antoni Bella Pérez va
escriure:
>  Hola llista,
>
>  Fa temps que estem treballant sobre els Quality Reports de SoftCatalà i em
> trobo amb un dilema que crec poder solucionar de la següent manera.
>
>
>  Es tracta de que el verb pausar. No existeix. Com bé ens indiquen aquestes
> regles:
>
> Regla: CA_SIMPLE_REPLACE_VERBS
>
> Missatge: Verb incorrecte.
> Suggeriments: aturar; interrompre; parar
> ...lla de selecció per reproduir un flux o pausar el que esteu veient. En un
> flux de tele...
>
> Pology
> [nota] regla [id=t-sc-pause] ==> «Pausar» no existeix com a verb.
>
>  Faig una cerca:
> pause (anglès) pausar (català) tots (projectes) 10 resultats.
> <https://www.softcatala.org/recursos/web_search.py?
> source=pause&target=pausar&project=tots>
>
>  Proposo emprar la forma «_fer una pausa_», i així no perdem l'enteniment
> dintre del context.
>
>  Atentament
>  Toni

Totalment d'acord amb eliminar "pausar" com a verb.

Ara bé, «fer una pausa» serveix per indicar que hi ha una interrupció
momentània [1] especialment que es fa parlant, llegint; o bé en una activitat.

I aquesta proposta no sempre s'escau. Estic pensant en un reproductor musical
(p. ex. Juk o Amarok), en aquest casos seria millor «posar en pausa» el
reproductor o directament «pausa» si hi ha poc espai.

Per tant, m'agradaria ampliar la teva proposta amb aquests matisos:

a) «fer una pausa» quan l'usuari interromp momentàniament el que està fent
(faig una pausa per a berenar)

b) «posar en pausa» quan l'usuari interromp la reproducció o la gravació d'un
àudio, vídeo, etc. (poso en pausa la reproducció de la cançó)

c) «pausa» com a versió curta de la "b)" anterior.

Les memòries de SoftCatalà contemplen els usos anteriors [2], més una
derivació del "c)" que és «en pausa».

Salutacions,

Josep Ma.[2] https://www.softcatala.org/recursos/web_search.py?
source=pause&target=&project=tots