Re: Suggeriment de traducció al Kmail

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suggeriment de traducció al Kmail

David2
Hola,

Un altre suggeriment: ara el menú d'aplicacions s'anomena "Menú d'aplicació" i, tot i que no sé com és l'original en anglès, seria millor dir-ne "Menú d'aplicacions", per coherència també amb el "Llançador d'aplicacions".

Gràcies per l'atenció i per la traducció,

David


El dia 19 de gener de 2017 a les 22:42, Josep Ma. Ferrer <[hidden email]> ha escrit:
El Dijous 19 Gener 2017, a les 21:19:20, David2 va escriure:
> Hola,
>
> Al gestor de paquets Muon (versió 5.6.0) hi ha una frase que diu el
> següent:
> "S'estan efectuan el canvis".
> Hi falta una essa. I seria millor que hi digués "S'estan aplicant els
> canvis". En altres casos és millor traduir "performing" per simplement
> "fer".

Hi havien 2 missatges "Committing changes", traduïts per «S'estan efectuant el
canvis», que al final he canviat per «S'estan aplicant els canvis». També he
trobat un parell de «el canvis» que he corregit en altres traduccions.

>
> Moltes gràcies per l'atenció.

Gràcies a tu.

>
> David
> [...]

Josep Ma.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suggeriment de traducció al Kmail

Antoni Bella Pérez-2

  Hola David,

  Sí. M'ho miro aquesta tarda i t'envio els canvis.

  Pensa a canviar l'assumpte del correu, va bé de cara a visitar l'històric i veure de què tracta cadascun.

  Toni


On dt., febr. 14, 2017 at 15:12, David2
Hola,

Un altre suggeriment: ara el menú d'aplicacions s'anomena "Menú d'aplicació" i, tot i que no sé com és l'original en anglès, seria millor dir-ne "Menú d'aplicacions", per coherència també amb el "Llançador d'aplicacions".

Gràcies per l'atenció i per la traducció,

David


El dia 19 de gener de 2017 a les 22:42, Josep Ma. Ferrer <<a rel="nofollow" ymailto="mailto:txemaq@gmail.com" target="_blank" href="javascript:return">txemaq@...> ha escrit:
El Dijous 19 Gener 2017, a les 21:19:20, David2 va escriure:
> Hola,
>
> Al gestor de paquets Muon (versió 5.6.0) hi ha una frase que diu el
> següent:
> "S'estan efectuan el canvis".
> Hi falta una essa. I seria millor que hi digués "S'estan aplicant els
> canvis". En altres casos és millor traduir "performing" per simplement
> "fer".

Hi havien 2 missatges "Committing changes", traduïts per «S'estan efectuant el
canvis», que al final he canviat per «S'estan aplicant els canvis». També he
trobat un parell de «el canvis» que he corregit en altres traduccions.

>
> Moltes gràcies per l'atenció.

Gràcies a tu.

>
> David
> [...]

Josep Ma.