Senyera de Catalunya [traducció Audex]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Senyera de Catalunya [traducció Audex]

Antoni Bella Pérez-2
  Hola gent,

  Com havia d'incloure la Viquipèdia en aquest programa, he decidit crear la
senyera a partir de zero.

  La única informació útil ha estat a la mateixa Viquipèdia:

        - <https://ca.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Catalunya>
        - Dimensions 3:2 amb fons groc i franges vermelles.
        - No he trobat cap codi de color i he capturat els de l'article.
        NOTA: Després l'he escalat amb el filtre quadre.
        - Tot amb el Krita ;-)

  Si teniu alguna informació per a millorar-la...

  Atentament
  Toni

audex_catalan_wikipedia.patch (1K) Download Attachment
catalonia.png (718 bytes) Download Attachment