Suggeriment de correcció

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Suggeriment de correcció

David2
Hola,

Les cadenes "La sessió es tancarà en X segons" o "Es tancarà en X segons" (i semblants) haurien de ser de la forma següent: "La sessió es tancarà d'aquí (a) X segons" o bé "La sessió es tancarà al cap de X segons", tot i que aquesta darrera té la complicació del cas de l'apòstrof quan a continuació hi ha un 1, (d'1 o d'11).

Més informació:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?input_cercar=d%27aqu%ED&action=Principal&method=detall_completa&numPagina=1&idHit=12012&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitxes%20de%20l%27Optimot&idFont=12012&titol=%27en%20un%20minut%27%20o%20%27d%27aqu%ED%20a%20un%20minut%27?%20/%20%27dintre%20de%20poc%27%20o%20%27d%27aqu%ED%20a%20poc%27?%20/%20Nova%20gram%E0tica&numeroResultat=2&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.normes

Amb la consideració següent:

http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1496

I també, pel que fa a les abreviatures:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?input_cercar=espai+simbols&action=Principal&method=detall_completa&numPagina=1&idHit=11400&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitxes%20de%20l%27Optimot&idFont=11400&titol=s%EDmbols%20(convencions)&numeroResultat=1&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.normes

Si us hi heu fixat, a l'última versió del Grub ja s'ha aplicat aquesta correcció.

Moltes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.

David
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suggeriment de correcció

Josep Ma. Ferrer-2
Demà ho esmeno. 

Gràcies per avisar...

On Jul 19, 2017 12:13, "David2" <[hidden email]> wrote:
Hola,

Les cadenes "La sessió es tancarà en X segons" o "Es tancarà en X segons" (i semblants) haurien de ser de la forma següent: "La sessió es tancarà d'aquí (a) X segons" o bé "La sessió es tancarà al cap de X segons", tot i que aquesta darrera té la complicació del cas de l'apòstrof quan a continuació hi ha un 1, (d'1 o d'11).

Més informació:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?input_cercar=d%27aqu%ED&action=Principal&method=detall_completa&numPagina=1&idHit=12012&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitxes%20de%20l%27Optimot&idFont=12012&titol=%27en%20un%20minut%27%20o%20%27d%27aqu%ED%20a%20un%20minut%27?%20/%20%27dintre%20de%20poc%27%20o%20%27d%27aqu%ED%20a%20poc%27?%20/%20Nova%20gram%E0tica&numeroResultat=2&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.normes

Amb la consideració següent:

http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1496

I també, pel que fa a les abreviatures:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?input_cercar=espai+simbols&action=Principal&method=detall_completa&numPagina=1&idHit=11400&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitxes%20de%20l%27Optimot&idFont=11400&titol=s%EDmbols%20(convencions)&numeroResultat=1&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.normes

Si us hi heu fixat, a l'última versió del Grub ja s'ha aplicat aquesta correcció.

Moltes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.

David
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suggeriment de correcció

Josep Ma. Ferrer-2
Tot i que he cercat diferents possibilitats (tancarà en, reiniciarà en, aturarà en,...) només he trobat 4 cadenes que calia corregir. Segur que n'hi ha més. Si algú les troba, que avisi.

Moltes gràcies,

Josep Ma.

El dia 19 de juliol de 2017 a les 23:34, Josep Ma. Ferrer <[hidden email]> ha escrit:
Demà ho esmeno. 

Gràcies per avisar...

On Jul 19, 2017 12:13, "David2" <[hidden email]> wrote:
Hola,

Les cadenes "La sessió es tancarà en X segons" o "Es tancarà en X segons" (i semblants) haurien de ser de la forma següent: "La sessió es tancarà d'aquí (a) X segons" o bé "La sessió es tancarà al cap de X segons", tot i que aquesta darrera té la complicació del cas de l'apòstrof quan a continuació hi ha un 1, (d'1 o d'11).

Més informació:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?input_cercar=d%27aqu%ED&action=Principal&method=detall_completa&numPagina=1&idHit=12012&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitxes%20de%20l%27Optimot&idFont=12012&titol=%27en%20un%20minut%27%20o%20%27d%27aqu%ED%20a%20un%20minut%27?%20/%20%27dintre%20de%20poc%27%20o%20%27d%27aqu%ED%20a%20poc%27?%20/%20Nova%20gram%E0tica&numeroResultat=2&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.normes

Amb la consideració següent:

http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1496

I també, pel que fa a les abreviatures:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?input_cercar=espai+simbols&action=Principal&method=detall_completa&numPagina=1&idHit=11400&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitxes%20de%20l%27Optimot&idFont=11400&titol=s%EDmbols%20(convencions)&numeroResultat=1&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.normes

Si us hi heu fixat, a l'última versió del Grub ja s'ha aplicat aquesta correcció.

Moltes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.

David