Suggeriment de traducció al Kmail

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Suggeriment de traducció al Kmail

David2
Hola,

A l'hora d'obrir per primer cop el Kmail em va notificar que hi havia un altre programa de correu i em va demanar si volia "importar les dades d'ell". No s'haurien de fer servir els pronoms personals per a aquests casos. Hauria de ser "importar-ne les dades".

Em sap greu, no recordo tota la frase exacta, només això. Espero que us pugui ser útil.

Moltes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.

David Medina
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suggeriment de traducció al Kmail

Josep Ma. Ferrer-2
El Dimarts 20 Desembre 2016, a les 11:40:15, David2 va escriure:
> Hola,
>
> A l'hora d'obrir per primer cop el Kmail em va notificar que hi havia un
> altre programa de correu i em va demanar si volia "importar les dades
> d'ell". No s'haurien de fer servir els pronoms personals per a aquests
> casos. Hauria de ser "importar-ne les dades".
>
> Em sap greu, no recordo tota la frase exacta, només això. Espero que us
> pugui ser útil.

Crec que és aquesta:

«S'ha trobat un altre programa de correu en el sistema. Voleu importar les
dades d'ell?»

Ho canvio.

>
> Moltes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.

Al contrari, gràcies a tu per avisar.

Josep Ma.

>
> David Medina

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suggeriment de traducció al Kmail

David2
Hola,

Al gestor de paquets Muon (versió 5.6.0) hi ha una frase que diu el següent:
"S'estan efectuan el canvis".
Hi falta una essa. I seria millor que hi digués "S'estan aplicant els canvis". En altres casos és millor traduir "performing" per simplement "fer".

Moltes gràcies per l'atenció.

David

El dia 20 de desembre de 2016 a les 20:08, Josep Ma. Ferrer <[hidden email]> ha escrit:
El Dimarts 20 Desembre 2016, a les 11:40:15, David2 va escriure:
> Hola,
>
> A l'hora d'obrir per primer cop el Kmail em va notificar que hi havia un
> altre programa de correu i em va demanar si volia "importar les dades
> d'ell". No s'haurien de fer servir els pronoms personals per a aquests
> casos. Hauria de ser "importar-ne les dades".
>
> Em sap greu, no recordo tota la frase exacta, només això. Espero que us
> pugui ser útil.

Crec que és aquesta:

«S'ha trobat un altre programa de correu en el sistema. Voleu importar les
dades d'ell?»

Ho canvio.

>
> Moltes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.

Al contrari, gràcies a tu per avisar.

Josep Ma.

>
> David Medina


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Re: Suggeriment de traducció al Kmail

Josep Ma. Ferrer-2
El Dijous 19 Gener 2017, a les 21:19:20, David2 va escriure:
> Hola,
>
> Al gestor de paquets Muon (versió 5.6.0) hi ha una frase que diu el
> següent:
> "S'estan efectuan el canvis".
> Hi falta una essa. I seria millor que hi digués "S'estan aplicant els
> canvis". En altres casos és millor traduir "performing" per simplement
> "fer".

Hi havien 2 missatges "Committing changes", traduïts per «S'estan efectuant el
canvis», que al final he canviat per «S'estan aplicant els canvis». També he
trobat un parell de «el canvis» que he corregit en altres traduccions.

>
> Moltes gràcies per l'atenció.

Gràcies a tu.

>
> David
> [...]

Josep Ma.