Traducció

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Traducció

Alexandra Cuesta

Bon dia,


sóc una estudiant del màster de tecnologies de traducció a la UAB i en una de les assignatures hem de localitzar un programari de codi obert. És per això que m'agradaria col·laborar amb vosaltres i realitzar la traducció d'algún paquet o de quelcom que vosaltres considereu adequat per a mi. Estic oberta a tot tipus de propostes pero em corre certa urgència perquè he de comunicar al professor què tradueixo demà.


Gràcies,


Alexandra

Enviado desde Outlook