Traducere Dolphin

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Traducere Dolphin

Bogdan Mințoi
Salutări tuturor,
mi-am făcut de cap, în încercarea de-a mai adăuga câte ceva la traducere, sper să fie și cu folos.
Aștept orice fel de îndrumări/critici.

dolphin.po (157K) Download Attachment