Traducere KDE

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Traducere KDE

Bogdan Mințoi
Bună ziua,

doresc să iau legătura cu domnul Sergiu Bivol, adresa dânsului de poștă electronică are probleme,
am încercat să-l contactez și am primit următorul mesaj de eroare: 


„Răspunsul de la serverul de la distanță a fost:

550 5.4.1 [[hidden email]]: Recipient address rejected: Access denied [AM5EUR03FT035.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com]”

Cu stimă,

Bogdan Mințoi.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Traducere KDE

Laurentiu Buzdugan
Bună ziua,

Din păcate nu am mai corespondat cu Sergiu Bivol de ani de zile, așa că nu mai știu nimic de el. Dacă găsesc vreo adresă de email o să vi-o trimit.

Cu stimă,
Laurențiu Buzdugan


-------- Original message --------
From: Bogdan Mințoi <[hidden email]>
Date: 8/4/18 8:01 AM (GMT-05:00)
Subject: Traducere KDE

Bună ziua,

doresc să iau legătura cu domnul Sergiu Bivol, adresa dânsului de poștă electronică are probleme,
am încercat să-l contactez și am primit următorul mesaj de eroare: 


„Răspunsul de la serverul de la distanță a fost:

550 5.4.1 [[hidden email]]: Recipient address rejected: Access denied [AM5EUR03FT035.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com]”

Cu stimă,

Bogdan Mințoi.