branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

Antoni Bella Pérez-2
SVN commit 1482755 by bellaperez:

gui: Catalan works (KF5)
  -- Fixes reported by David from mailing list.

CCMAIL: [hidden email]

 M  +4 -4      desktop_workspace_plasma-desktop.po  
 M  +0 -4      desktop_workspace_plasma-workspace.po  
 M  +6 -5      kcmkwindecoration.po  
 M  +8 -8      kcmstyle.po  
 M  +10 -8     plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu.po  


--- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/desktop_workspace_plasma-desktop.po #1482754:1482755
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2000-2017 This_file_is_part_of_KDE
 #
 # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 2000, 2004, 2005, 2006.
-# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016.
+# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.
 # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2004, 2005.
 # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 # Robert Millan <[hidden email]>, 2009.
@@ -11,8 +11,8 @@
 "Project-Id-Version: desktop_workspace_plasma-desktop\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-02-13 05:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-24 21:29+0100\n"
-"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:19+0100\n"
+"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -36,7 +36,7 @@
 #: applets/kicker/package/metadata.desktop:2
 msgctxt "Name"
 msgid "Application Menu"
-msgstr "Menú d'aplicació"
+msgstr "Menú d'aplicacions"
 
 #: applets/kicker/package/metadata.desktop:50
 msgctxt "Comment"
--- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/desktop_workspace_plasma-workspace.po #1482754:1482755
@@ -1797,10 +1797,6 @@
 msgstr "XembedSniProxy"
 
 #~ msgctxt "Name"
-#~ msgid "Application Menu"
-#~ msgstr "Menú d'aplicació"
-
-#~ msgctxt "Name"
 #~ msgid "Window Information"
 #~ msgstr "Informació de les finestres"
 
--- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/kcmkwindecoration.po #1482754:1482755
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Translation of kcmkwindecoration.po to Catalan
-# Copyright (C) 2001-2015 This_file_is_part_of_KDE
+# Copyright (C) 2001-2017 This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the license LGPL version 2.1 or
 # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
 #
@@ -6,19 +6,20 @@
 # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.
 # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2004.
 # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 2004, 2005.
+# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kcmkwindecoration\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-02-11 07:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-06 21:21+0200\n"
-"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:23+0100\n"
+"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 
@@ -30,7 +31,7 @@
 #: declarative-plugin/buttonsmodel.cpp:70
 #, kde-format
 msgid "Application menu"
-msgstr "Menú d'aplicació"
+msgstr "Menú d'aplicacions"
 
 #: declarative-plugin/buttonsmodel.cpp:72
 #, kde-format
--- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/kcmstyle.po #1482754:1482755
@@ -4,7 +4,7 @@
 # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
 #
 # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006.
-# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2003, 2013, 2015, 2016.
+# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2003, 2013, 2015, 2016, 2017.
 # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017.
 # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2005.
 msgid ""
@@ -12,14 +12,14 @@
 "Project-Id-Version: kcmstyle\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-20 07:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-13 17:56+0100\n"
-"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:24+0100\n"
+"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 
@@ -95,25 +95,25 @@
 #: finetuning.ui:159
 #, kde-format
 msgid "Menubar style:"
-msgstr "Estil de barra de menú:"
+msgstr "Estil de la barra de menú:"
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
 #: finetuning.ui:173
 #, kde-format
 msgid "In application"
-msgstr "En aplicació"
+msgstr "A l'aplicació"
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
 #: finetuning.ui:178
 #, kde-format
 msgid "Title bar button"
-msgstr "Botó de barra de títol"
+msgstr "Botó de la barra de títol"
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
 #: finetuning.ui:183
 #, kde-format
 msgid "Application Menu widget"
-msgstr "Estri de menú d'aplicació"
+msgstr "Estri del menú d'aplicacions"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
 #: finetuning.ui:207
--- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu.po #1482754:1482755
@@ -4,13 +4,14 @@
 # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
 #
 # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2017.
+# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-17 14:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-13 17:54+0100\n"
-"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:29+0100\n"
+"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +19,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #: package/contents/config/config.qml:28
 #, kde-format
@@ -28,12 +29,12 @@
 #: package/contents/ui/configGeneral.qml:42
 #, kde-format
 msgid "Use single button for application menu"
-msgstr "Usa un botó únic pel menú d'aplicació"
+msgstr "Usa un botó únic pel menú d'aplicacions"
 
 #: package/contents/ui/configGeneral.qml:51
 #, kde-format
 msgid "Show full application menu"
-msgstr "Mostra el menú d'aplicació complet"
+msgstr "Mostra el menú d'aplicacions complet"
 
 #: package/contents/ui/main.qml:54
 #, kde-format
@@ -48,7 +49,7 @@
 #: package/contents/ui/main.qml:112
 #, kde-format
 msgid "Application Menu Widget is disabled"
-msgstr "L'estri del menú d'aplicació està desactivat"
+msgstr "L'estri del menú d'aplicacions està desactivat"
 
 #: package/contents/ui/main.qml:114
 #, kde-format
@@ -56,5 +57,6 @@
 msgid ""
 "Go to System Settings > Application Style > Fine Tuning (tab) to enable it."
 msgstr ""
-"Aneu a Arranjament del sistema > Estil d'aplicació > Ajust fi (pestanya) per "
-"activar-ho."
+"Aneu a Arranjament del sistema -> Estil de l'aplicació -> Ajustament fi "
+"(pestanya) per activar-ho."
+
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

Aleix Pol Gonzalez-2
Hola,
Acabo de caure en aquest correu perquè l'he trobat a la llista de
correu brossa. (!)

Això m'ha fet adonar que aquest pedaç canvia de ">" a "->" el
separador de menús a l'última entrada.

No tinc clar que sigui un canvi correcte: divergeix de l'original i no
està explicat al missatge del commit.

Tingueu en compte que tot i -> assemblar-se més a una fletxa, tenim
caràcters per indicar una fletxa. -> pot renderitzar-se estrany en
algunes fonts.

Aleix

On Wed, Feb 15, 2017 at 5:36 PM, Antoni Bella Pérez
<[hidden email]> wrote:

> SVN commit 1482755 by bellaperez:
>
> gui: Catalan works (KF5)
>   -- Fixes reported by David from mailing list.
>
> CCMAIL: [hidden email]
>
>  M  +4 -4      desktop_workspace_plasma-desktop.po
>  M  +0 -4      desktop_workspace_plasma-workspace.po
>  M  +6 -5      kcmkwindecoration.po
>  M  +8 -8      kcmstyle.po
>  M  +10 -8     plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu.po
>
>
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/desktop_workspace_plasma-desktop.po #1482754:1482755
> @@ -2,7 +2,7 @@
>  # Copyright (C) 2000-2017 This_file_is_part_of_KDE
>  #
>  # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 2000, 2004, 2005, 2006.
> -# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.
>  # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2004, 2005.
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
>  # Robert Millan <[hidden email]>, 2009.
> @@ -11,8 +11,8 @@
>  "Project-Id-Version: desktop_workspace_plasma-desktop\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-02-13 05:52+0000\n"
> -"PO-Revision-Date: 2017-01-24 21:29+0100\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:19+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -36,7 +36,7 @@
>  #: applets/kicker/package/metadata.desktop:2
>  msgctxt "Name"
>  msgid "Application Menu"
> -msgstr "Menú d'aplicació"
> +msgstr "Menú d'aplicacions"
>
>  #: applets/kicker/package/metadata.desktop:50
>  msgctxt "Comment"
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/desktop_workspace_plasma-workspace.po #1482754:1482755
> @@ -1797,10 +1797,6 @@
>  msgstr "XembedSniProxy"
>
>  #~ msgctxt "Name"
> -#~ msgid "Application Menu"
> -#~ msgstr "Menú d'aplicació"
> -
> -#~ msgctxt "Name"
>  #~ msgid "Window Information"
>  #~ msgstr "Informació de les finestres"
>
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/kcmkwindecoration.po #1482754:1482755
> @@ -1,5 +1,5 @@
>  # Translation of kcmkwindecoration.po to Catalan
> -# Copyright (C) 2001-2015 This_file_is_part_of_KDE
> +# Copyright (C) 2001-2017 This_file_is_part_of_KDE
>  # This file is distributed under the license LGPL version 2.1 or
>  # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
>  #
> @@ -6,19 +6,20 @@
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.
>  # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2004.
>  # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 2004, 2005.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2017.
>  msgid ""
>  msgstr ""
>  "Project-Id-Version: kcmkwindecoration\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-02-11 07:08+0100\n"
> -"PO-Revision-Date: 2015-10-06 21:21+0200\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:23+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
> +"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
>  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
>  "X-Accelerator-Marker: &\n"
>
> @@ -30,7 +31,7 @@
>  #: declarative-plugin/buttonsmodel.cpp:70
>  #, kde-format
>  msgid "Application menu"
> -msgstr "Menú d'aplicació"
> +msgstr "Menú d'aplicacions"
>
>  #: declarative-plugin/buttonsmodel.cpp:72
>  #, kde-format
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/kcmstyle.po #1482754:1482755
> @@ -4,7 +4,7 @@
>  # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
>  #
>  # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006.
> -# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2003, 2013, 2015, 2016.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2003, 2013, 2015, 2016, 2017.
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017.
>  # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2005.
>  msgid ""
> @@ -12,14 +12,14 @@
>  "Project-Id-Version: kcmstyle\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-01-20 07:15+0100\n"
> -"PO-Revision-Date: 2017-01-13 17:56+0100\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:24+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
> +"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
>  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
>  "X-Accelerator-Marker: &\n"
>
> @@ -95,25 +95,25 @@
>  #: finetuning.ui:159
>  #, kde-format
>  msgid "Menubar style:"
> -msgstr "Estil de barra de menú:"
> +msgstr "Estil de la barra de menú:"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
>  #: finetuning.ui:173
>  #, kde-format
>  msgid "In application"
> -msgstr "En aplicació"
> +msgstr "A l'aplicació"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
>  #: finetuning.ui:178
>  #, kde-format
>  msgid "Title bar button"
> -msgstr "Botó de barra de títol"
> +msgstr "Botó de la barra de títol"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
>  #: finetuning.ui:183
>  #, kde-format
>  msgid "Application Menu widget"
> -msgstr "Estri de menú d'aplicació"
> +msgstr "Estri del menú d'aplicacions"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
>  #: finetuning.ui:207
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu.po #1482754:1482755
> @@ -4,13 +4,14 @@
>  # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
>  #
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2017.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2017.
>  msgid ""
>  msgstr ""
>  "Project-Id-Version: plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-01-17 14:09+0100\n"
> -"PO-Revision-Date: 2017-01-13 17:54+0100\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:29+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -18,7 +19,7 @@
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
>  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
>  "X-Accelerator-Marker: &\n"
> -"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
> +"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
>
>  #: package/contents/config/config.qml:28
>  #, kde-format
> @@ -28,12 +29,12 @@
>  #: package/contents/ui/configGeneral.qml:42
>  #, kde-format
>  msgid "Use single button for application menu"
> -msgstr "Usa un botó únic pel menú d'aplicació"
> +msgstr "Usa un botó únic pel menú d'aplicacions"
>
>  #: package/contents/ui/configGeneral.qml:51
>  #, kde-format
>  msgid "Show full application menu"
> -msgstr "Mostra el menú d'aplicació complet"
> +msgstr "Mostra el menú d'aplicacions complet"
>
>  #: package/contents/ui/main.qml:54
>  #, kde-format
> @@ -48,7 +49,7 @@
>  #: package/contents/ui/main.qml:112
>  #, kde-format
>  msgid "Application Menu Widget is disabled"
> -msgstr "L'estri del menú d'aplicació està desactivat"
> +msgstr "L'estri del menú d'aplicacions està desactivat"
>
>  #: package/contents/ui/main.qml:114
>  #, kde-format
> @@ -56,5 +57,6 @@
>  msgid ""
>  "Go to System Settings > Application Style > Fine Tuning (tab) to enable it."
>  msgstr ""
> -"Aneu a Arranjament del sistema > Estil d'aplicació > Ajust fi (pestanya) per "
> -"activar-ho."
> +"Aneu a Arranjament del sistema -> Estil de l'aplicació -> Ajustament fi "
> +"(pestanya) per activar-ho."
> +
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

Antoni Bella Pérez-2
In catalan language:

  Hola Aleix,

  Sí. Fa temps que emprava aquest mode, i entre cometes, per a ressaltar la indicació de menú.

  Atès a la teva experiència, haurem de realitzar els canvis arreu (kde4, kf5 i ho miraré a la lts).

  Aquesta nit disposo del temps necessari.

  Toni


On ds., març 11, 2017 at 1:41, Aleix Pol
Hola,
Acabo de caure en aquest correu perquè l'he trobat a la llista de
correu brossa. (!)

Això m'ha fet adonar que aquest pedaç canvia de ">" a "->" el
separador de menús a l'última entrada.

No tinc clar que sigui un canvi correcte: divergeix de l'original i no
està explicat al missatge del commit.

Tingueu en compte que tot i -> assemblar-se més a una fletxa, tenim
caràcters per indicar una fletxa. -> pot renderitzar-se estrany en
algunes fonts.

Aleix

On Wed, Feb 15, 2017 at 5:36 PM, Antoni Bella Pérez
> SVN commit 1482755 by bellaperez:
>
> gui: Catalan works (KF5)
>  -- Fixes reported by David from mailing list.
>
> CCMAIL: [hidden email]
>
>  M  +4 -4      desktop_workspace_plasma-desktop.po
>  M  +0 -4      desktop_workspace_plasma-workspace.po
>  M  +6 -5      kcmkwindecoration.po
>  M  +8 -8      kcmstyle.po
>  M  +10 -8    plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu.po
>
>
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/desktop_workspace_plasma-desktop.po #1482754:1482755
> @@ -2,7 +2,7 @@
>  # Copyright (C) 2000-2017 This_file_is_part_of_KDE
>  #
>  # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 2000, 2004, 2005, 2006.
> -# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2002, 2003, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.
>  # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2004, 2005.
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
>  # Robert Millan <[hidden email]>, 2009.
> @@ -11,8 +11,8 @@
>  "Project-Id-Version: desktop_workspace_plasma-desktop\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: <a href="http://bugs.kde.org\n" target="_blank">http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-02-13 05:52+0000\n"
> -"PO-Revision-Date: 2017-01-24 21:29+0100\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:19+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -36,7 +36,7 @@
>  #: applets/kicker/package/metadata.desktop:2
>  msgctxt "Name"
>  msgid "Application Menu"
> -msgstr "Menú d'aplicació"
> +msgstr "Menú d'aplicacions"
>
>  #: applets/kicker/package/metadata.desktop:50
>  msgctxt "Comment"
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/desktop_workspace_plasma-workspace.po #1482754:1482755
> @@ -1797,10 +1797,6 @@
>  msgstr "XembedSniProxy"
>
>  #~ msgctxt "Name"
> -#~ msgid "Application Menu"
> -#~ msgstr "Menú d'aplicació"
> -
> -#~ msgctxt "Name"
>  #~ msgid "Window Information"
>  #~ msgstr "Informació de les finestres"
>
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/kcmkwindecoration.po #1482754:1482755
> @@ -1,5 +1,5 @@
>  # Translation of kcmkwindecoration.po to Catalan
> -# Copyright (C) 2001-2015 This_file_is_part_of_KDE
> +# Copyright (C) 2001-2017 This_file_is_part_of_KDE
>  # This file is distributed under the license LGPL version 2.1 or
>  # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
>  #
> @@ -6,19 +6,20 @@
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.
>  # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2004.
>  # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 2004, 2005.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2017.
>  msgid ""
>  msgstr ""
>  "Project-Id-Version: kcmkwindecoration\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: <a href="http://bugs.kde.org\n" target="_blank">http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-02-11 07:08+0100\n"
> -"PO-Revision-Date: 2015-10-06 21:21+0200\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:23+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
> +"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
>  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
>  "X-Accelerator-Marker: &\n"
>
> @@ -30,7 +31,7 @@
>  #: declarative-plugin/buttonsmodel.cpp:70
>  #, kde-format
>  msgid "Application menu"
> -msgstr "Menú d'aplicació"
> +msgstr "Menú d'aplicacions"
>
>  #: declarative-plugin/buttonsmodel.cpp:72
>  #, kde-format
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/kcmstyle.po #1482754:1482755
> @@ -4,7 +4,7 @@
>  # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
>  #
>  # Sebastià Pla i Sanz <[hidden email]>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006.
> -# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2003, 2013, 2015, 2016.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2003, 2013, 2015, 2016, 2017.
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017.
>  # Albert Astals Cid <[hidden email]>, 2005.
>  msgid ""
> @@ -12,14 +12,14 @@
>  "Project-Id-Version: kcmstyle\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: <a href="http://bugs.kde.org\n" target="_blank">http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-01-20 07:15+0100\n"
> -"PO-Revision-Date: 2017-01-13 17:56+0100\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:24+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
> +"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
>  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
>  "X-Accelerator-Marker: &\n"
>
> @@ -95,25 +95,25 @@
>  #: finetuning.ui:159
>  #, kde-format
>  msgid "Menubar style:"
> -msgstr "Estil de barra de menú:"
> +msgstr "Estil de la barra de menú:"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
>  #: finetuning.ui:173
>  #, kde-format
>  msgid "In application"
> -msgstr "En aplicació"
> +msgstr "A l'aplicació"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
>  #: finetuning.ui:178
>  #, kde-format
>  msgid "Title bar button"
> -msgstr "Botó de barra de títol"
> +msgstr "Botó de la barra de títol"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboMenubarStyle)
>  #: finetuning.ui:183
>  #, kde-format
>  msgid "Application Menu widget"
> -msgstr "Estri de menú d'aplicació"
> +msgstr "Estri del menú d'aplicacions"
>
>  #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
>  #: finetuning.ui:207
> --- branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace/plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu.po #1482754:1482755
> @@ -4,13 +4,14 @@
>  # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
>  #
>  # Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>, 2017.
> +# Antoni Bella Pérez <[hidden email]>, 2017.
>  msgid ""
>  msgstr ""
>  "Project-Id-Version: plasma_applet_org.kde.plasma.appmenu\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: <a href="http://bugs.kde.org\n" target="_blank">http://bugs.kde.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2017-01-17 14:09+0100\n"
> -"PO-Revision-Date: 2017-01-13 17:54+0100\n"
> -"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <[hidden email]>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2017-02-15 17:29+0100\n"
> +"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[hidden email]>\n"
>  "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
>  "Language: ca\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -18,7 +19,7 @@
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
>  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
>  "X-Accelerator-Marker: &\n"
> -"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
> +"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
>
>  #: package/contents/config/config.qml:28
>  #, kde-format
> @@ -28,12 +29,12 @@
>  #: package/contents/ui/configGeneral.qml:42
>  #, kde-format
>  msgid "Use single button for application menu"
> -msgstr "Usa un botó únic pel menú d'aplicació"
> +msgstr "Usa un botó únic pel menú d'aplicacions"
>
>  #: package/contents/ui/configGeneral.qml:51
>  #, kde-format
>  msgid "Show full application menu"
> -msgstr "Mostra el menú d'aplicació complet"
> +msgstr "Mostra el menú d'aplicacions complet"
>
>  #: package/contents/ui/main.qml:54
>  #, kde-format
> @@ -48,7 +49,7 @@
>  #: package/contents/ui/main.qml:112
>  #, kde-format
>  msgid "Application Menu Widget is disabled"
> -msgstr "L'estri del menú d'aplicació està desactivat"
> +msgstr "L'estri del menú d'aplicacions està desactivat"
>
>  #: package/contents/ui/main.qml:114
>  #, kde-format
> @@ -56,5 +57,6 @@
>  msgid ""
>  "Go to System Settings > Application Style > Fine Tuning (tab) to enable it."
>  msgstr ""
> -"Aneu a Arranjament del sistema > Estil d'aplicació > Ajust fi (pestanya) per "
> -"activar-ho."
> +"Aneu a Arranjament del sistema -> Estil de l'aplicació -> Ajustament fi "
> +"(pestanya) per activar-ho."
> +
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

Antoni Bella Pérez-2
In reply to this post by Aleix Pol Gonzalez-2
  Hola Aleix,

  Acabo de mirar-ho a applications del kf5 i veig el següent al codi font:

messages/applications/konqueror.po
#: about/konq_aboutpage.cpp:321
    e.g. Window ->
#: about/konq_aboutpage.cpp:331
    Settings ->
#: src/konqmainwindow.cpp:2053
    Settings -> Configure Konqueror -> General

messages/applications/konsole.po
#: EditProfileDialog.ui:297
    Konsole->General->Use current window size
#: HistorySizeWidget.cpp:55
    Settings->Configure Konsole->File Location
#: settings/FileLocationSettings.ui:32
    Profile->Scrolling->Unlimited scrollback

  Sembla que aquest ús és força estès. Com ho arreglem?

  Toni

El dissabte, 11 de març de 2017, a les 1:41:19 CET, Aleix Pol va escriure:

> Hola,
> Acabo de caure en aquest correu perquè l'he trobat a la llista de
> correu brossa. (!)
>
> Això m'ha fet adonar que aquest pedaç canvia de ">" a "->" el
> separador de menús a l'última entrada.
>
> No tinc clar que sigui un canvi correcte: divergeix de l'original i no
> està explicat al missatge del commit.
>
> Tingueu en compte que tot i -> assemblar-se més a una fletxa, tenim
> caràcters per indicar una fletxa. -> pot renderitzar-se estrany en
> algunes fonts.
>
> Aleix
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

Aleix Pol Gonzalez-2
2017-03-13 11:44 GMT+01:00 Antoni Bella Pérez <[hidden email]>:

>   Hola Aleix,
>
>   Acabo de mirar-ho a applications del kf5 i veig el següent al codi font:
>
> messages/applications/konqueror.po
> #: about/konq_aboutpage.cpp:321
>     e.g. Window ->
> #: about/konq_aboutpage.cpp:331
>     Settings ->
> #: src/konqmainwindow.cpp:2053
>     Settings -> Configure Konqueror -> General
>
> messages/applications/konsole.po
> #: EditProfileDialog.ui:297
>     Konsole->General->Use current window size
> #: HistorySizeWidget.cpp:55
>     Settings->Configure Konsole->File Location
> #: settings/FileLocationSettings.ui:32
>     Profile->Scrolling->Unlimited scrollback
>
>   Sembla que aquest ús és força estès. Com ho arreglem?
>
>   Toni
>
> El dissabte, 11 de març de 2017, a les 1:41:19 CET, Aleix Pol va escriure:
>> Hola,
>> Acabo de caure en aquest correu perquè l'he trobat a la llista de
>> correu brossa. (!)
>>
>> Això m'ha fet adonar que aquest pedaç canvia de ">" a "->" el
>> separador de menús a l'última entrada.
>>
>> No tinc clar que sigui un canvi correcte: divergeix de l'original i no
>> està explicat al missatge del commit.
>>
>> Tingueu en compte que tot i -> assemblar-se més a una fletxa, tenim
>> caràcters per indicar una fletxa. -> pot renderitzar-se estrany en
>> algunes fonts.
>>
>> Aleix
>>

Hola Antoni,
Jo crec que no és la feina de l'equip de traducció al català (com a
tal) d'unificar aquestes coses. Sí que és cert que hi ha certa
divergència, però aquest no és el fòrum per discutir-ho.

Possiblement [hidden email].

Aleix
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: branches/stable/l10n-kf5/ca/messages/kde-workspace

Antoni Bella Pérez-2
El dilluns, 13 de març de 2017, a les 12:26:36 CET, Aleix Pol va escriure:
> Hola Antoni,
> Jo crec que no és la feina de l'equip de traducció al català (com a
> tal) d'unificar aquestes coses. Sí que és cert que hi ha certa
> divergència, però aquest no és el fòrum per discutir-ho.
>
> Possiblement [hidden email].
>
> Aleix

  Rebut! En quest cas sí que estaria bé deixar-ho com està. Suposo que les
noves versions dels tipus de lletra deuen haver-ho arranjat.

  Toni