l10n-kf5/ca/messages/extragear-graphics

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

l10n-kf5/ca/messages/extragear-graphics

Yuri Chornoivan-3
SVN commit 1506544 by bellaperez:

gui: Catalan works (KF5 -- digiKam)
  -- Readded obsolete messages and a mailinglist request:
    * Few brightness -> lluminositat (I'm see old copy).

CCMAIL: [hidden email]

 M  +2182 -9   digikam.po  


http://websvn.kde.org/?view=rev&revision=1506544
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

El digiKam es llançarà aquest diumenge

Antoni Bella Pérez-2
  Hola llista,

  Ja està tot llest pel diumenge. Si doneu el vist i blau es quedarà així.

  Atentament
  Toni

El dijous, 14 de desembre de 2017, a les 18:41:37 CET, Antoni Bella Pérez va
escriure:

> SVN commit 1506544 by bellaperez:
>
> gui: Catalan works (KF5 -- digiKam)
>   -- Readded obsolete messages and a mailinglist request:
>     * Few brightness -> lluminositat (I'm see old copy).
>
> CCMAIL: [hidden email]
>
>  M  +2182 -9   digikam.po
>
>
> http://websvn.kde.org/?view=rev&revision=1506544