testbericht

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

testbericht

Jaap Woldringh-2
Beste lijst,

Ik plaats even een testbericht omdat ik het vermoeden heb dat mijn
berichten worden geweigerd.

In elk geval nogmaals de beste wensen voor 2017, groeten van

Jaap Woldringh

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: testbericht

Jaap Woldringh-2
Op 01-01-17 om 16:54 schreef Jaap Woldringh:

> Beste lijst,
>
> Ik plaats even een testbericht omdat ik het vermoeden heb dat mijn
> berichten worden geweigerd.
>
> In elk geval nogmaals de beste wensen voor 2017, groeten van
>
> Jaap Woldringh
>
>
OK, test is gelukt, vermoeden is onjuist.

Waarom krijg ik eigen zo weinig mail op deze lijst?

Jaap


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: testbericht

Andre Somers
In reply to this post by Jaap Woldringh-2
Werkt

Sent from my phone, please excuse my brevity

> On 1 Jan 2017, at 16:54, Jaap Woldringh <[hidden email]> wrote:
>
> Beste lijst,
>
> Ik plaats even een testbericht omdat ik het vermoeden heb dat mijn berichten worden geweigerd.
>
> In elk geval nogmaals de beste wensen voor 2017, groeten van
>
> Jaap Woldringh
>